Kosten

Vergoeding

Via de werkgever

Bij HR medewerkers of je leidinggevende kun je navragen of de kosten voor dit coachingstraject voor jou wordt vergoed.

Werkgevers zijn na overleg vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Veel bedrijven stellen een ontwikkel- of opleidingsbudget voor werknemers beschikbaar dat ook voor coaching kan worden ingezet. In sommige CAO’s staat beschreven dat werknemers een bepaald bedrag per jaar aan coaching kunnen besteden.

Goed om te weten: Mindease deelt geen informatie over de inhoud van de coachingsgesprekken met jouw werkgever. Ook wanneer jouw werkgever het coachingstraject vergoedt, wordt jouw privacy gewaarborgd.

Via de zorgverzekeraar

Bij je zorgverzekeraar kun je navragen of dit coachingstraject valt onder ‘preventie van ziekteverzuim’ of ‘leefstijlinterventie’ en voor jou wordt vergoed.

Coaching behoort over het algemeen niet tot het basispakket en wordt meestal niet vergoed door je zorgverzekeraar. Soms wordt een vergoeding voor coaching uitgekeerd vanuit een aanvullende verzekering. Coaching valt soms onder de noemer ‘counseling’ of ‘psychosociale hulpverlening’. Het is goed om te weten dat zorgverzekeringen vaak pas achteraf uitkeren. Dit betekent dat je zelf eerst de facturen zult moeten betalen alvorens je ze eventueel vergoed krijgt.

Via het UWV

Bij je UWV-coach kun je navragen of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor jouw coachingstraject.

Het UWV heeft geld beschikbaar om herstel en re-integratie te bevorderen. Ontvang je op dit moment een UWV-uitkering, dan kun jij daar misschien van profiteren.

Via de Belastingdienst

Bij je belastingadviseur, boekhouder, accountant of de Belastingdienst kun je navragen of dit coachingstraject voor jou aftrekbaar is van de belasting.

Particulieren kunnen in sommige gevallen de kosten voor een coachingstraject aftrekken van de belasting. Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten voor coaching aftrekken van de belasting als bedrijfskosten binnen de inkomstenbelasting. Wil je gebruik maken van belastingaftrek, laat het Mindease weten, zodat de factuur aan de juiste voorwaarden voldoet.


Tarieven

Kennismakingsgesprek (45 minuten)gratis
Coachingsgesprek
gesprekstijd 1 uur                                                     
voorbereidingstijd 15 minuten
administratie 15 minuten
95 euro
Online module
Online module gericht op het versterken van de mentale gezondheid. De online trainingen bestaan uit interactieve oefeningen, begeleidende video’s, voorbeelden uit de praktijk en belangrijke informatie over het onderwerp. Keuze uit meer dan 50 online modules.
1 online module inclusief feedback
175 euro
Pakket                                                          
Kennismakingsgesprek (45 minuten)
7 coachingsgesprekken
Inclusief 1 online module      
795 euro
Werkgeverspakket
Kennismakingsgesprek
6 coachgesprekken
1 start en 1 evaluatiegesprek in bijzijn van de klant, de leidinggevende en de coach
1 online module                                                           
995 euro
Incompany training Prijs op aanvraag
Multidisciplinair maatwerktraject Burnout Preventie en Begeleiding
Na een intakegesprek wordt een maatwerktraject opgesteld waarin de deskundigheid van verschillende professionals samenkomt.
Hierin is aandacht voor contact met de werkgever. En in het coachtraject is aandacht voor:
– Voeding gericht op neurotransmitters en hormonen t.b.v herstel
– Beweging, ontspanning en/of ademhaling gericht op herstel
– Coaching door professionals die gespecialiseerd zijn in burnout klachten
– Incompany training
Prijs op aanvraag