Kosten

Vergoeding

Via de werkgever

Bij HR medewerkers of je leidinggevende kun je navragen of de kosten voor dit coachingstraject voor jou wordt vergoed.

Werkgevers zijn na overleg vaak bereid om kosten voor coaching te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Veel bedrijven stellen een ontwikkel- of opleidingsbudget voor werknemers beschikbaar dat ook voor coaching kan worden ingezet. In sommige CAO’s staat beschreven dat werknemers een bepaald bedrag per jaar aan coaching kunnen besteden.

Goed om te weten: Mindease deelt geen informatie over de inhoud van de coachingsgesprekken met jouw werkgever. Ook wanneer jouw werkgever het coachingstraject vergoedt, wordt jouw privacy gewaarborgd.

Via de Belastingdienst

Bij je belastingadviseur, boekhouder, accountant of de Belastingdienst kun je navragen of dit coachingstraject voor jou aftrekbaar is van de belasting.

Particulieren kunnen in sommige gevallen de kosten voor een coachingstraject aftrekken van de belasting. Zelfstandige ondernemers kunnen de kosten voor coaching aftrekken van de belasting als bedrijfskosten binnen de inkomstenbelasting. Wil je gebruik maken van belastingaftrek, laat het Mindease weten, zodat de factuur aan de juiste voorwaarden voldoet.


Tarieven

Kennismakingsgesprek (45 minuten)gratis
Coachingsgesprek
Gesprekstijd 1 uur                                                     
Voorbereidingstijd 15 minuten
Administratie 15 minuten
95 euro
Coaching buiten
Gesprekstijd, 1,5 uur
Voorbereidingstijd 15 minuten
Administratie 15 minuten
145 euro
Pakket                                                          
Kennismakingsgesprek (45 minuten)
7 coachingsgesprekken
Inclusief zelfhulpboek
Inclusief voorbereidingstijd en administratie      
795 euro
Werkgeverspakket
Kennismakingsgesprek
6 coachgesprekken
1 start en 1 evaluatiegesprek in bijzijn van de klant, de leidinggevende en de coach
Inclusief zelfhulpboek
Inclusief voorbereidingstijd en administratie                                                           
995 euro
Incompany training 
Beter slapen? Doe het zelf!
Voluit Leven; vergroten van mentale veerkracht
Voluit Leven neemt je mee naar buiten; vergoten van mentale veerkracht
Prijs op aanvraag
Multidisciplinair maatwerktraject Burnout Preventie en Begeleiding
Na een intakegesprek wordt een maatwerktraject opgesteld waarin de deskundigheid van verschillende professionals samenkomt.
Hierin is aandacht voor contact met de werkgever. En in het coachtraject is aandacht voor:
– Voeding gericht op neurotransmitters en hormonen t.b.v herstel
– Beweging, ontspanning en/of ademhaling gericht op herstel
– Coaching door professionals die gespecialiseerd zijn in burnout klachten
– Incompany training
Prijs op aanvraag
Prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW.