Klachtenprocedure

Het is mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij NOBCO aangesloten beroepscoach. Uw klacht wordt dan behandeld door de Commissie Klachtbehandeling, conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement.

Klachten kunnen betrekking hebben op al het beroepsmatige handelen van bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Voor de toetsing of een klacht gegrond is wordt met name gekeken naar de Internationale Ethische Code (IEC). De NOBCO Commissie Klachtbehandeling beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC.

Commissie Klachtbehandeling en Commissie van Beroep

Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij NOBCO aangesloten beroepscoaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Commissie Klachtbehandeling. Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling bij de Commissie van Beroep.

Klachten kunnen betrekking hebben op:
  • nalatig handelen van NOBCO-coach bij uitvoering van een opdracht
  • financiële geschillen, voortvloeiend uit het coachingscontract
Klachtenreglement

Klik hier voor het complete Klachtenreglement